قیمت های نوشته شده برای هر متر سیم و کابل هست. لطفا به مقدار متراژ مورد نیاز در موقع خرید تعداد وارد نمایید.

وظیفه‌ی اصلی هر سیم هدایت جریان الکتریکی است. به‌طورکلی سیم‌ها از هادی و عایق تشکیل‌شده‌اند، منظور از هادی در سیم همان قسمت مرکزی سیم که وظیفه‌ی هدایت جریان الکتریکی را دارد می‌باشد. اغلب سیم‌ها جنس هادی، مس یا آلومینیوم می‌باشد؛ اما به دلیل حجم کم و هدایت جریان بهتر فلز مس نسبت به سایر فلزها از مس به‌عنوان هدایت‌کننده اکثر سیم‌ها استفاده می‌شود.

سیم‌ها با توجه به نیازهای مختلف و با توجه به جریان عبوری از آن، دارای قطرهای متفاوتی هستند. قطر سیم‌ها با مقدار جریان عبوری از آن‌ها رابطه مستقیمی دارد؛ یعنی هرچه قطر سیم بیشتر باشد می‌توان در یک ‌فاصله مشخص جریان بیشتری از آن سیم عبور داد.

برای اطلاع از قیمت های سیم ها روی دکمه های زیر کلیک بفرمایید.

سیم افشان ارت سیم کیسه ای سیم نایلون سیم افشان