شرکت شیرازپمپ مفتخر به نصب انواع پمپ، شناور، الکتروموتور و گیربکس می باشد.

برای اطلاع از هزینه و سایر اطلاعات تماس بگیرید.