نمایش 1–12 از 13 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.33 اسب 1500 دور

3,280,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.5 اسب 1500 دور

3,600,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.5 اسب 3000 دور

3,470,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.75 اسب 1500 دور

3,680,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.75 اسب 3000 دور

3,580,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1 اسب 1500 دور

4,080,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1 اسب 3000 دور

3,930,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1.5 اسب 1500 دور

4,860,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1.5 اسب 3000 دور

4,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 2 اسب 1500 دور

5,350,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 2 اسب 3000 دور

5,000,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن

الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 3 اسب 1500 دور

6,240,000 تومان