نمایش 1–12 از 24 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 0.12 اسب 1500 دور

2,070,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 0.25 اسب 1500 دور

2,242,500 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 0.34 اسب 1500 دور

2,645,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 0.5 اسب 1500 دور

2,760,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 0.75 اسب 1500 دور

3,565,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 1 اسب 1500 دور

3,910,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 1.5 اسب 1500 دور

4,485,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 1.5 اسب 3000 دور

3,910,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 2 اسب 1500 دور

5,175,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 2 اسب 3000 دور

4,485,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 3 اسب 1500 دور

6,670,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

الکتروموتور تکفاز چینی بدنه آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز کایجلی بدنه آلومینیوم 3 اسب 3000 دور

5,175,000 تومان