الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 7.5 اسب 3000 دور

7,950,000 تومان