الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 7.5 اسب 1000 دور

12,750,000 تومان