الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 7.5 اسب 1000 دور

10,500,000 تومان