الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 3000 دور

11,340,000 تومان