الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 3000 دور

19,900,000 تومان