الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 3000 دور

8,700,000 تومان