الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 1000 دور

17,770,000 تومان