الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 10 اسب 1000 دور

13,180,000 تومان