الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 15 اسب 3000 دور

14,720,000 تومان