الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 15 اسب 3000 دور

11,600,000 تومان