الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 15 اسب 1500 دور

12,800,000 تومان