الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 15 اسب 1000 دور

15,100,000 تومان