الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 20 اسب 1500 دور

38,000,000 تومان