الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 20 اسب 1500 دور

16,100,000 تومان