الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 20 اسب 1500 دور

20,920,000 تومان