الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 20 اسب 3000 دور

17,990,000 تومان