الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 20 اسب 3000 دور

14,900,000 تومان