الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 1000 دور

37,870,000 تومان