الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 1000 دور

29,600,000 تومان