الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 30 اسب 1500 دور

27,000,000 تومان