الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 30 اسب 1500 دور

32,700,000 تومان