الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 30 اسب 1500 دور

67,000,000 تومان