الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 3000 دور

39,900,000 تومان