الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 3000 دور

21,250,000 تومان