الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 25 اسب 3000 دور

16,800,000 تومان