الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 3 اسب 1500 دور

4,560,000 تومان