الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 3 اسب 1500 دور

10,000,000 تومان