الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 60 اسب 3000 دور

43,900,000 تومان