الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 60 اسب 3000 دور

56,150,000 تومان