الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 60 اسب 1000 دور

56,300,000 تومان