الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 75 اسب 1500 دور

66,940,000 تومان