الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 75 اسب 1500 دور

128,100,000 تومان