الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 75 اسب 1500 دور

55,400,000 تومان