الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 75 اسب 3000 دور

50,600,000 تومان