الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 75 اسب 3000 دور

63,960,000 تومان