الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 100 اسب 3000 دور

62,850,000 تومان