الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 100 اسب 1500 دور

80,700,000 تومان