الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 100 اسب 1500 دور

64,000,000 تومان