الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 100 اسب 1000 دور

2,152,500,000 تومان