الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 100 اسب 1000 دور

87,000,000 تومان