الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 1500 دور

41,500,000 تومان