الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 1500 دور

101,800,000 تومان