الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 50 اسب 1500 دور

52,290,000 تومان