الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 4 اسب 1000 دور

7,900,000 تومان