الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 5.5 اسب 3000 دور

13,000,000 تومان