الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 5.5 اسب 3000 دور

7,740,000 تومان