الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 75 اسب 1000 دور

61,700,000 تومان