الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 75 اسب 1000 دور

80,004,000 تومان