الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 5.5 اسب 1500 دور

7,915,000 تومان