الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 5.5 اسب 1500 دور

14,000,000 تومان