الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 5.5 اسب 1000 دور

10,205,000 تومان