الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 5.5 اسب 1000 دور

8,550,000 تومان