الكتروموتورهاي موتوژن بدنه چدن سه فاز 5.5 اسب 1000 دور

20,000,000 تومان