الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 2 اسب 1500 دور

3,900,000 تومان