الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 2 اسب 1500 دور

5,350,000 تومان