الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 2 اسب 3000 دور

5,000,000 تومان