الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 2 اسب 3000 دور

3,670,000 تومان