الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 3 اسب 1500 دور

6,240,000 تومان