الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 3 اسب 1500 دور

9,180,000 تومان