الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 3 اسب 1500 دور

4,500,000 تومان