الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 3 اسب 3000 دور

5,470,000 تومان