الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 3 اسب 3000 دور

9,000,000 تومان