الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.5 اسب 3000 دور

2,530,000 تومان