الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.75 اسب 1500 دور

5,700,000 تومان