الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.75 اسب 1500 دور

2,670,000 تومان