الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.75 اسب 1500 دور

3,680,000 تومان