الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.75 اسب 3000 دور

2,900,000 تومان