الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.75 اسب 3000 دور

3,580,000 تومان