الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1 اسب 3000 دور

3,930,000 تومان