الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1 اسب 3000 دور

2,870,000 تومان