الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1.5 اسب 3000 دور

5,700,000 تومان