الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1.5 اسب 3000 دور

2,910,000 تومان