الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 1.5 اسب 3000 دور

4,000,000 تومان