الكتروموتورهاي موتوژن تكفاز كلاچدار دو خازن 0.33 اسب 1500 دور

2,400,000 تومان