الکتروموتور 1.5 اسب 1500 دور سه فاز الکتروژن

2,515,000 تومان