الکترو موتور دوو سه فاز 11.25 کیلووات 1500 دور DAYE2-160M-4-15HP