پمپ سانترفیوژ سه اسب چهار اینچ شیمجه

6,500,000 تومان