کابل فویل دار زمینی 05 مس 2*2*0.5 دو در دو در نیم

3,939 تومان