کابل فویل دار زمینی 05 مس 6*2*0.5 شش در دو در نیم

11,449 تومان