کابل فویل دار زمینی 06 مس 20*2*0.6 بیست در دو در شش دهم

39,339 تومان