کابل فویل دار هوایی 06 مس 20*2*0.6 بیست در دو در شش دهم

38,568 تومان