کابل فویل دار هوایی 06 مس 4*2*0.6 چهار در دو در شش دهم ccam

3,651 تومان