کابل فویل دار هوایی 06 مس 6*2*0.6 شش در دو در شش دهم ccam

4,859 تومان