کابل فویل دار هوایی 06 مس 6*2*0.6 شش در دو در شش دهم

11,910 تومان